تاريخ : شنبه 5 آذر1390 | 2:57 بعد از ظهر | نویسنده : کثیر.النوری

 

ماحسبت غم الاهل یغرب

ولا ضنیت راعی الوطن یغرب

اشعندک تصرخ اعلی الدار یغراب

اخاف اتچتلوا بلغاظریه

هلی المعروف عند الکل حزمهم

ایذل العدوا لوشدوا حزمهم

هلی بلکون ما لایت حزمهم

ابات الضیم سادات البریه

(ملا ابراهیم الناصری )تاريخ : سه شنبه 10 آبان1390 | 1:3 بعد از ظهر | نویسنده : کثیر.النوری

افز انعی گبل ملفجر ینطر

وگلبی امنلهموم ایرید ینطر

چنت ابخدر بی عباس ینطر

وهسه ابین عدوانی سبیه

 

ینجمه سعد یا کوکب من الدر

یطیر الذهب و اجناحک من الدر

هاک ارضع ثدایه امک من الدر

حلیب ودم جمع سهم المنیه

 

هلی الیوصل مضایفهم سربهم

ویوم الکون ما لایت سربهم

مدری وین حادیهم سربهم

المکه یو لراضی الغاظریه

 

خل روحی تضل دایم بلمها

ومایعبربحر همها بلمها

یتاماکم حرت یهلی بلمها

غدت طشار بارض الغاظریه

(شیخ ملا ابراهیم الناصری)  • مهدی
  • قالب وبلاگ